Alituspalvelut

Suuntaporaus- ja tunkkauspalvelut

Tarjoamme suuntaporauksia teiden, vesistöjen ja ratojen alituksiin.  Alle 25 metrin tienalituksia toteutamme myös tunkkaamalla. Alitusten toteutuksen yhteydessä huolehdimme kohteen kaivuutöistä ja liikennejärjestelyistä.

Toteutamme tarvittaessa alitukset kokonaisurakkana. Saat meiltä alituksen suunnittelun, olemassa olevan infran selvitykset, toteutuksen ja dokumentoinnin.