Sähkö-, valaistus- ja kuituverkkojen luotettava ammattilainen

Wire tarjoaa sähkö-, valaistus- ja kuituverkkojen toteutusta aina suunnittelusta loppudokumentointiin asti KVR-pääurakoitsijana ja yhteistyökumppanina.

Wire suunnittele kokonaisuuden asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti. Suunnitteluvaiheen onnistuneet ratkaisut vaikuttavat koko verkon elinkaareen ja verkon hoitoon sekä lopputuloksen laadukkuuteen. Asiakkaan tarpeiden mukaisesti rakennamme sekä maakaapeliverkkoa että ilmajohtoverkkoa sekä näiden yhdistelmiä.

Toteutusvaiheen vahvuutena on monipuolinen oman henkilöstön sekä sitoutuneiden yhteistyökumppanuuksien yhteistyö. Turvallinen työskentely ja laadukas toteutus ovat kaiken toimintamme peruspilareita. Toteuttajiltamme vaaditaan lujaa ammattitaitoa ja kykyä oman työn laadunvalvontaan.

Wire on osallistunut vuosien aikana lukuisiin sähköverkon suurhäiriöiden viankorjuutöihin. Resurssimme ovat joustavasti asiakkaidemme käytettävissä poikkeustilanteissa.

 

Energia-alan palveleva kumppani

Wire tarjoaa projektinjohto-, maanrakennus- ja sähköalan palveluita sähköasemien rakentamiseen, loistehon kompensointihankkeisiin sekä uusiutuvan energian rakentamiskohteille. Wire hyödyntää laajaa kumppaniverkostoaan kokoamalla parhaiten hankkeisiin sopivan ammattilaisten joukon. 30 vuoden kokemus erilaisesta infraverkkojen rakennus- ja ylläpito palveluista antaa hyvät lähtökohdat projektien onnistuneeseen läpivientiin.

Wire haluaa olla mukana energia-alanmuutoksessa kohti ilmastoystävällisempää ja monipuolisempaa energiantuotantoa, energian varastointia ja liikenteen sähköistymistä.

 

Teollisuuden sähkönjakelu ja käytönjohtajuuspalvelut

Wire palvelee teollisuutta ja toimitilojen rakentajia ja omistajia sähkön eri jännitetasojen, tietoliikenteen ja valaistuksen kaapelointien suunnittelussa ja rakentamisessa. Myös laitetilojen ja 20kV:n liittymien suunnittelu- ja toteutusratkaisut onnistuvat kokonaisuutena.

Wire tarjoaa käytönjohtajuuspalveluja käytönjohtajan S1-pätevyyksillä 20 kV:n liittymäomistajille. Palveluiden keskiössä on käyttökohteen turvallisuuden ja kunnon turvaaminen. Yhteistyössä asiakkaan kanssa määritellään käyttökohteen päivitys- ja huoltotoimenpiteet sekä toteutetaan laitteistotarkastukset.

 

Alituspalvelut

Tarjoamme sekä suuntaporaus- että tunkkauspalveluja teiden, liikenneväylien ja vesistöjen alituksiin. Tarjoamme palvelun kokonaispakettina sisältäen alituksiin liittyvät kaivutyöt, liikennejärjestelyt ja olemassa olevan infran selvityksen asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

 

Kuljetus- ja nostopalvelut

Wire tarjoaa raskaan kaluston siirtokuljetuksia. Kalustomme soveltuu myös pitkiin ja ylikorkeisiin erikoiskuljetuksiin eri puolille Suomea.

Tarjoamme nostopalveluita tavara- ja henkilönostoihin. Pystymme tuottamaan vaihtolava-täysperävaunuyhdistelmällä rahtipalveluita.

Kuljetustiimimme palvelee useita vakiintuneita asiakkaita mm. rakennusalalla ja erikoiskuljetuksissa. Mikäli olet kiinnostunut säännöllisistä kuljetuksista, räätälöimme tarpeisiisi sopivan mallin.