Laatu

Mittaamme ja hallitsemme rakentamisen laatua

Haluamme varmistaa rakentamisen laadun projektin eri vaiheissa sekä luoda asiakkaille ja muille sidosryhmille positiivisen kokemuksen projektista.

Laatuun vaikuttaa koko toimitusketjun tekemä työ projektin aloituksesta aina sen luovutukseen asti.

Kaapelointi
Oma laadunvalvonta

Rakentamisen tekninen laatu

Teknisen laadun pohjan luo osaava henkilökuntamme ja monialainen yhteistyöverkostomme. Laadun varmistamiseksi perehdytämme työntekijät huolellisesti, lisäksi meillä on kaikkien saatavilla selkeät työvaiheohjeistukset.

Perusteellinen suunnittelu on koko projektin ja kestävän lopputuloksen lähtökohta. Selkeät ja kattavat suunnittelupaketimme mahdollistavat ammattilaisille sujuvan työn toteuttamisen ja sitä kautta laadukkaan lopputuloksen.

Dokumentoimme työmme laatua laajasti valo- ja videokuvaamalla. Keräämme sähköiseen projektijärjestelmäämme dokumentaation kaikkien työvaiheiden toteutuksista. Tärkeä osa laadunvalvontaa on eri työvaiheiden jälkeen tapahtuva oman työn tarkastaminen.

Meille teknisesti laadukas lopputulos tarkoittaa asiakkaan vaatimuksien mukaista, huolella tehtyä, kestävää ja siististi viimeisteltyä kokonaisuutta. Luovuttaessamme projektin tilaajalle haluamme olla ylpeitä siitä, kuinka projekti on tehty ja millainen jälki meistä jää.

Asiakas- ja sidosryhmäkokemus

Haluamme luoda positiivisen kokemuksen projekteistamme sekä asiakkaillemme että projektiemme muille sidosryhmille, kuten maanomistajille, kaupungeille, kunnille ja viranomaistahoille.

Avoin viestintä ja hoitamalla asiat sovitusti ovat meillä asiakastyytyväisyyden perusta. Loppuasiakkaan pitäminen ajan tasalla projektin etenemisestä on tärkeää, koska aina kaikkia työvaiheita ei voida viedä kerralla loppuun ja eri vaiheiden välissä voi kulua aikaa.

Tiedostamme työskentelevämme muiden omistamalla maalla, ja kunnioitamme toisten omaisuutta, joten pyrimme jättämään jälkeemme mahdollisimman siistin ympäristön.

Työn laatu