Vastuullisuus

Olemme mukana rakentamassa uusiutuvia energiaratkaisuja sekä kestäviä ja luotettavia sähköverkkoja ja teleyhteyksiä. Vastuullisuus on yritystoimintamme kulmakiviä.

Meille on tärkeää, että sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristövastuu toteutuvat toiminnassamme.

Telekaapelointi

Sosiaalinen vastuu

Tarjoamme turvallisen työpaikan ja reilun kohtelun sekä työntekijöillemme että yhteistyökumppaneillemme. Kasvumme takana on avoin keskustelu ja toimintamme jatkuva kehittäminen yhdessä henkilöstön kanssa. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa yrityksemme tulevaisuuteen.

Olemme kouluttaneet useita työntekijöitä infraverkkojen rakentamiseen. Uusien osaajien saaminen alalle on tärkeää, joten tarjoamme harjoittelupaikkoja ja kehittymismahdollisuuksia alasta kiinnostuneille. Tutustu työpaikkoihimme.

Meidän kanssamme työskentelee myös laaja joukko yhteistyökumppaneita. Meille yhteistyö tarkoittaa pitkäaikaista kumppanuutta, jotta molemmilla osapuolilla on mahdollisuus kehittää yritystoimintaansa ja kannattavuuttaan. Uusien yhteistyökumppaneiden valinnoissa painotamme yrityksiä, jotka jakavat kanssamme samat kestävän kehityksen arvot. Lue lisää yhteistyökumppanuudesta kanssamme.

Ympäristövastuu

Noudatamme kestävää ja ympäristöä kunnioittavaa rakennustapaa. Vaikka toiminnastamme aiheutuu päästöjä eri vaiheissa, pyrimme valitsemaan vähiten ympäristöä kuormittavan vaihtoehdon.

Merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat työmaaliikenteestä sekä raskaan kaluston käyttämisestä maanrakennustöissä. Hyvä suunnittelu, työmaan oikea vaiheistus ja sujuva läpivienti vähentävät työmaaliikennettä ja sen aiheuttamia päästöjä. Samoin materiaalitoimituksien keskittäminen vähentää logistiikan aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

Työmaajätteet kierrättämällä materiaalien uusiokäyttö on mahdollista ja kaatopaikalle päätyvän jätteen määrä pienenee.

Paperiton työmaa – Sähköiset työmaa-aineistot ovat koko projektihenkilökunnan saatavilla. Myös dokumentointi ja raportointi tapahtuvat sähköisesti.

Taloudellinen vastuu

Infraverkkojen ja sähköntuotannon rakentaminen tuo positiivisia taloudellisia vaikutuksia urakka-alueille. Työllistämme laajan joukon eri ammattilaisia. Käytämme mahdollisuuksien mukaan paikallisia toimittajia, kumppaneita ja työntekijöitä. Esimerkiksi maa-ainestoimittajat ja kuljetusliikkeet valitaan aina läheltä kohdetta.

Huollamme kalustoamme jatkuvasti ja pyrimme käyttämään koneita ja laitteita mahdollisimman kestävästi. Uusiessamme kalustoamme valitsemme kestävimmän mahdollisen ratkaisun.