Työturvallisuus

Turvallisuus on osa yrityskulttuuriamme

Tavoitteenamme on, että projekteissamme ei tapahdu yhtään tapaturmaa.  Kaikilla on oikeus päästä työpäivän jälkeen terveenä kotiin.

Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia.  Meille on tärkeää, että jokainen työntekijä sitoutuu huolehtimaan omasta ja työkavereiden turvallisuudesta kaikissa työtehtävissä.

Linjan uudistaminen

Haluamme, että koko toimitusketju suhtautuu turvallisuuteen samalla vakavuudella kuin me. Yritys- ja projektirajat ylittävät turvallisuusvartit ovat yksi parhaita tapoja parantaa turvallisuuskulttuuria. Käymme yhdessä läpi turvallisuushavainnot omilta työmailtamme. Perehdymme myös muualla tapahtuneisiin tapaturmiin voidaksemme välttää ne omilla työmaillamme.

Panostamme henkilöstömme koulutukseen työturvallisuuden eri osa-alueilla, esimerkiksi koulutamme henkilöstömme sähkö- ja jännitetöiden, pylvästyöskentelyn sekä nostotöiden turvallisuuteen kattavasti.

Työmaan turvallisuus

Varmistamme, että meillä on tilaajan kanssa yhteinen näkemys työmaan turvallisuustasosta. Toivomme tilaajan osallistuvan kanssamme turvallisuuden suunnitteluun, turvallisuustason mittauksiin ja turvallisuusvalvontaan. Yhteistyöllä ja nopealla reagoinnilla voimme parhaiten edistää yhteisten työmaiden turvallisuutta.

Turvallisen työmaan ensimmäinen askel on perusteellinen suunnitteluvaihe ja riskien kartoitus sekä tunnistaminen. Turvallisuussuunnitelma on tärkeässä osassa työmaan valmistelua. Ilman kattavaa perehdyttämistä mikään määrä suunnittelua ei pysty takaamaan turvallista työmaata. Perehdytämme sekä omat työntekijämme että kumppanimme huolellisesti.

Turvallisuushavainnointi on tärkeässä osassa työturvallisuuden ylläpidossa, sillä huolellisesta valmistautumisesta huolimatta, muuttuvat olosuhteet kuuluvat usein osaksi rakennustyömaita. Kaikilla projektiin osallistuvilla on mahdollisuus ilmoittaa turvallisuushavainnoista helposti. Tapaturmien lisäksi kaikki vaaratilanteet sekä läheltä piti -tilanteet raportoidaan ja analysoidaan, jotta jatkossa voidaan välttyä onnettomuuksilta. Lisäksi keräämme positiivisia turvallisuushavaintoja vahvistamaan hyviä käytänteitä. Kertynyttä tietoa jaetaan koko toimitusketjulle.

Työnjohto puuttuu aktiivisesti turvallisuusuhkiin, valvoo korjaavien toimenpiteiden suorittamista sekä huolehtii perehdytyksestä ja turvallisten työtapojen noudattamisesta.