Wire on keskittynyt viime vuosina KVR (kokonaisvastuurakentaminen)-urakoiden pääurakoitsijana toimimiseen. Teemme urakointia eniten sähkön jakeluverkkojen uusinvestoinneissa. Samalla rakennamme telen ja katuvalaistuksen rakenteet. Vastaamme kohteiden suunnittelusta, maarakennuksesta, kytkentätöistä ja loppudokumentoinnista. Teemme myös sähköverkkojen verkostosuunnittelua.

Wire on ostanut Maavire Oy:n maanrakennus- ja kuljetusliiketoiminnan. Näin pystymme tehokkaasti hoitamaan KVR-urakat osittain täysin itse omilla resursseillamme. Liiketoimintakaupan mukana saimme käyttöömme Maavire Oy:ltä nykyaikaisen suuntaporaus- ja myyräalituskaluston, kaivuukaluston sekä kuljetuskaluston. Liiketoimintamme laajeni myös kattamaan nosto- ja kuljetuspalvelut sekä raskaat erikoiskuljetukset.

Panostamme jatkuvasti kaluston, työkalujen ja toimintatapojen uudistamiseen sekä resurssien kouluttamiseen. Käytämme vakiintuneita alihankkijoita töiden eri vaiheissa.